Giỏ hàng
Logo hãng 1
Logo hãng 2

Converse New Arrivals

Vans New Arrivals

Sản phẩm nổi bật

Chuck Taylor All Star 1970s , SKU : 164949
-10%
13 phiên bản màu sắc
1,620,000₫ 1,800,000₫
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
 • SIZE 4.0US- SIZE 36.5VN – 23.0CM
 • SIZE 4.5US – SIZE 37.0VN – 23.5CM
 • SIZE 5.0US – SIZE 37.5VN – 24.0CM
 • SIZE 5.5US – SIZE 38.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.0US – SIZE39.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.5US – SIZE 39.5VN – 25.0CM
 • SIZE 7.0US – SIZE 40.0VN – 25.5CM
 • SIZE 7.5US – SIZE 41.0VN – 26.0CM
 • SIZE 8.0US – SIZE 41.5VN – 26.5CM
 • SIZE 8.5US – SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.0US – SIZE 42.5VN – 27.5CM
 • SIZE 9.5US – SIZE 43.0VN – 28.0CM
1,620,000₫ 1,800,000₫
Chuck 70 Parchment High Top , SKU : 162053
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,800,000₫ 2,000,000₫
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
1,800,000₫ 2,000,000₫
Chuck 70 Parchment Low Top , SKU : 162062
-10%
15 phiên bản màu sắc
1,710,000₫ 1,900,000₫
 • SIZE 3.0US – SIZE 35VN – 22CM
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
 • SIZE 4.0US- SIZE 36.5VN – 23.0CM
 • SIZE 4.5US – SIZE 37.0VN – 23.5CM
 • SIZE 5.0US – SIZE 37.5VN – 24.0CM
 • SIZE 5.5US – SIZE 38.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.0US – SIZE39.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.5US – SIZE 39.5VN – 25.0CM
 • SIZE 7.0US – SIZE 40.0VN – 25.5CM
 • SIZE 7.5US – SIZE 41.0VN – 26.0CM
 • SIZE 8.0US – SIZE 41.5VN – 26.5CM
 • SIZE 8.5US – SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.0US – SIZE 42.5VN – 27.5CM
 • SIZE 9.5US – SIZE 43.0VN – 28.0CM
 • SIZE 10.0US – SIZE 44.0VN – 28.5CM
1,710,000₫ 1,900,000₫
Chuck Taylor All Star 1970s Sunflower - Hi ,SKU : 162054
-10%
14 phiên bản màu sắc
1,800,000₫ 2,000,000₫
Chuck Taylor All Star 1970s Sunflower , SKU : 162063
-10%
16 phiên bản màu sắc
1,710,000₫ 1,900,000₫
Chuck Taylor All Star 1970s , SKU : 162050
-10%
15 phiên bản màu sắc
1,800,000₫ 2,000,000₫
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
 • SIZE 4.0US- SIZE 36.5VN – 23.0CM
 • SIZE 4.5US – SIZE 37.0VN – 23.5CM
 • SIZE 5.0US – SIZE 37.5VN – 24.0CM
 • SIZE 5.5US – SIZE 38.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.0US – SIZE39.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.5US – SIZE 39.5VN – 25.0CM
 • SIZE 7.0US – SIZE 40.0VN – 25.5CM
 • SIZE 7.5US – SIZE 41.0VN – 26.0CM
 • SIZE 8.0US – SIZE 41.5VN – 26.5CM
 • SIZE 8.5US – SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.0US – SIZE 42.5VN – 27.5CM
 • SIZE 9.5US – SIZE 43.0VN – 28.0CM
 • SIZE 10.0US – SIZE 44.0VN – 28.5CM
 • SIZE 3.0US – SIZE 35.0VN – 22.0CM
1,800,000₫ 2,000,000₫
Chuck Taylor All Star 1970s , SKU : 162058
-10%
15 phiên bản màu sắc
1,710,000₫ 1,900,000₫
 • SIZE 3.0US – SIZE 35.0VN – 22.0CM
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
 • SIZE 4.0US- SIZE 36.5VN – 23.0CM
 • SIZE 4.5US – SIZE 37.0VN – 23.5CM
 • SIZE 5.0US – SIZE 37.5VN – 24.0CM
 • SIZE 5.5US – SIZE 38.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.0US – SIZE39.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.5US – SIZE 39.5VN – 25.0CM
 • SIZE 7.0US – SIZE 40.0VN – 25.5CM
 • SIZE 7.5US – SIZE 41.0VN – 26.0CM
 • SIZE 8.0US – SIZE 41.5VN – 26.5CM
 • SIZE 8.5US – SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.0US – SIZE 42.5VN – 27.5CM
 • SIZE 9.5US – SIZE 43.0VN – 28.0CM
 • SIZE 10.0US – SIZE 44.0VN – 28.5CM
1,710,000₫ 1,900,000₫
Chuck Taylor All Star 1970s , SKU : 162056
-10%
15 phiên bản màu sắc
1,800,000₫ 2,000,000₫
 • SIZE 3.0US – SIZE 35.0VN – 22.0CM
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
 • SIZE 4.0US- SIZE 36.5VN – 23.0CM
 • SIZE 4.5US – SIZE 37.0VN – 23.5CM
 • SIZE 5.0US – SIZE 37.5VN – 24.0CM
 • SIZE 5.5US – SIZE 38.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.0US – SIZE39.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.5US – SIZE 39.5VN – 25.0CM
 • SIZE 7.0US – SIZE 40.0VN – 25.5CM
 • SIZE 7.5US – SIZE 41.0VN – 26.0CM
 • SIZE 8.0US – SIZE 41.5VN – 26.5CM
 • SIZE 8.5US – SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.0US – SIZE 42.5VN – 27.5CM
 • SIZE 9.5US – SIZE 43.0VN – 28.0CM
 • SIZE 10.0US – SIZE 44.0VN – 28.5CM
1,800,000₫ 2,000,000₫
Chuck Taylor All Star 1970s ,SKU : 162065
-10%
15 phiên bản màu sắc
1,710,000₫ 1,900,000₫
 • SIZE 3.0US – SIZE 35.0VN – 22.0CM
 • SIZE 3.5US – SIZE 36VN – 22.5CM
 • SIZE 4.0US- SIZE 36.5VN – 23.0CM
 • SIZE 4.5US – SIZE 37.0VN – 23.5CM
 • SIZE 5.0US – SIZE 37.5VN – 24.0CM
 • SIZE 5.5US – SIZE 38.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.0US – SIZE39.0VN – 24.5CM
 • SIZE 6.5US – SIZE 39.5VN – 25.0CM
 • SIZE 7.0US – SIZE 40.0VN – 25.5CM
 • SIZE 7.5US – SIZE 41.0VN – 26.0CM
 • SIZE 8.0US – SIZE 41.5VN – 26.5CM
 • SIZE 8.5US – SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.0US – SIZE 42.5VN – 27.5CM
 • SIZE 9.5US – SIZE 43.0VN – 28.0CM
 • SIZE 10.0US – SIZE 44.0VN – 28.5CM
1,710,000₫ 1,900,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Black / White - Low, SKU : 121178
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Black / White - Hi, SKU: 121186
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,395,000₫ 1,550,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Cream White - Low, SKU: 121177
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,260,000₫ 1,400,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Cream White - Hi, SKU : 121185
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,350,000₫ 1,500,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Navy - Low, SKU : 126196
-10%
2 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Navy - Hi, SKU : 127440
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,395,000₫ 1,550,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Red - Low , SKU : 127442
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic Red - Hi, SKU : 127441
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,395,000₫ 1,550,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic White - Low, SKU : 121176
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic White - Hi, SKU : 121184
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,395,000₫ 1,550,000₫
Converse Chuck Taylor All Star Classic All Black - Hi , SKU : M3310
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,395,000₫ 1,550,000₫
Giày Vans Era Classic True White , SKU : VN000EWZW00
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Authentic , SKU: VN000EE3BKA
-10%
4 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
 • ,SIZE 11.5US – SIZE 45.0VN – 29.5CM
 • SIZE 12.0US – SIZE 46.0VN – 30.0CM
 • SIZE 13.0US – SIZE 47.0VN – 31.0CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Authentic , SKU: VN000EE3BLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Authentic , SKU: VN000EE3RED
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Authentic , SKU: VN000EE3W00
-10%
2 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
 • ,SIZE 11.5US – SIZE 45.0VN-29.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
VANS BACKPACK CHECKERBOARD , SKU : VN0A3I6RHU0
-10%
1 phiên bản màu sắc
990,000₫ 1,100,000₫
Vans Classic Era , SKU: VN000EWZBLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Classic Slip On , SKU: VN000EYEBLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Classic Slip On , SKU: VN000EYEBWW
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Classic Slip On , SKU: VN000EYENVY
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,260,000₫ 1,400,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,260,000₫ 1,400,000₫
Vans Classic Slip On , SKU: VN000EYEW00
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,305,000₫ 1,450,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,305,000₫ 1,450,000₫
Vans Old Skool , SKU: VN000D3HW00
-10%
2 phiên bản màu sắc
1,575,000₫ 1,750,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
 • SIZE 11.5US – SIZE 45.0VN-29.5CM,
1,575,000₫ 1,750,000₫
Vans Old Skool 36 DX Anaheim Factory SKU: VN0A38G2PXC
-10%
2 phiên bản màu sắc
1,980,000₫ 2,200,000₫
Vans Old Skool All Black , SKU : VN000D3HBKA
-10%
13 phiên bản màu sắc
1,575,000₫ 1,750,000₫
Vans Old Skool Black White , SKU: VN000D3HY28
-10%
2 phiên bản màu sắc
1,575,000₫ 1,750,000₫
Vans Old Skool Checkerboard , VN0A38G127K
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,575,000₫ 1,750,000₫
 • SIZE 4.0US - SIZE 35.0VN - 22.0CM
1,575,000₫ 1,750,000₫
Vans Old Skool Checkerboard , SKU: VN0A38G1P0S
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,575,000₫ 1,750,000₫
Vans Old Skool Navy White , SKU: VN000D3HNVY
-10%
3 phiên bản màu sắc
1,575,000₫ 1,750,000₫
VANS OLD SKOOL PRO , SKU : VN000ZD4Y28
-10%
15 phiên bản màu sắc
1,800,000₫ 2,000,000₫
 • SIZE 4.0US - SIZE 35.0VN - 22.0CM
 • SIZE 4.5US - SIZE 36.0VN - 22.5CM
 • SIZE 5.0US - SIZE 36.5VN - 23.0CM
 • SIZE 5.5US - SIZE 37.0VN - 23.5CM
 • SIZE 6.0US - SIZE 38.0VN - 24.0CM
 • SIZE 6.5US - SIZE 38.5VN - 24.5CM
 • SIZE 7.0US - SIZE 39.0VN - 25.0CM
 • SIZE 7.5US - SIZE 40.0VN - 25.5CM
 • SIZE 8.0US - SIZE 40.5VN - 26.0CM
 • SIZE 8.5US - SIZE 41.0VN - 26.5CM
 • SIZE 9.0US - SIZE 42.0VN - 27.0CM
 • SIZE 9.5US - SIZE 42.5VN - 27.5CM
 • SIZE 10 US - SIZE 43.0VN - 28.0CM
 • SIZE 10.5US - SIZE 44.0VN – 28.5CM
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,800,000₫ 2,000,000₫
Vans Sk8-Hi , SKU: VN000D5IB8C
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,665,000₫ 1,850,000₫
 • SIZE 3.5US - SIZE 34.5VN - 21.5CM
1,665,000₫ 1,850,000₫
VANS M AP NEW VARSITY CROSSBODY BAG - VN0A54K1Z77
-10%
1 phiên bản màu sắc
720,000₫ 800,000₫
VANS M AP NEW VARSITY CROSSBODY BAG - VN0A54K1BLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
720,000₫ 800,000₫
VANS M AP NEW VARSITY BACKPACK - VN0A54JYBLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
990,000₫ 1,100,000₫
VANS W SPORTY REALM PLUS BACKPACK- VN0A3PBIZG3
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,035,000₫ 1,150,000₫
VANSW AP RETRO MIX BACKPACK - VN0A4UTQBLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
990,000₫ 1,100,000₫
VANS W GOT THIS MINI BACKPACK - VN0A3Z7WBLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
630,000₫ 700,000₫
VANS W REALM BACKPACK - VN0A3UI6ZFS
-10%
1 phiên bản màu sắc
855,000₫ 950,000₫
855,000₫ 950,000₫
Vans W Got This Mini Backpack - VN0A3Z7W56M
-10%
1 phiên bản màu sắc
720,000₫ 800,000₫
Converse Backpack - 10021018_001
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,170,000₫ 1,300,000₫
1,170,000₫ 1,300,000₫
Converse Backpack - 10021013_102
-10%
1 phiên bản màu sắc
1,080,000₫ 1,200,000₫
1,080,000₫ 1,200,000₫
Ví Vans Slipped Wallet- VN000C32HU0
-10%
1 phiên bản màu sắc
315,000₫ 350,000₫
315,000₫ 350,000₫
Balo Vans M Old Skool III Backpack VN0A3I6RY28
-10%
1 phiên bản màu sắc
990,000₫ 1,100,000₫
Vans Socks - VN0A4S7NWHT
-10%
1 phiên bản màu sắc
117,000₫ 130,000₫
117,000₫ 130,000₫
VN0A4UQ9WHT
-10%
1 phiên bản màu sắc
540,000₫ 600,000₫
540,000₫ 600,000₫
VN0A4UQ9BLK
-10%
1 phiên bản màu sắc
540,000₫ 600,000₫
540,000₫ 600,000₫
Balo Vans Street Sport Realm Backpack VN0A49ZJ4AW
-10%
1 phiên bản màu sắc
855,000₫ 950,000₫
Vans Street Sport Realm Backpack- VN0A49ZJZK4
-10%
1 phiên bản màu sắc
855,000₫ 950,000₫
Balo Converse Speed 3 Backpack - 10019917_467
-10%
1 phiên bản màu sắc
810,000₫ 900,000₫
Converse Bag-S Messenger - 10019909_745
-10%
1 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
eMAG Borseta Converse Cross Body 2 - 10019909_366
-10%
1 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Áo Converse M Dangling Chuck SS Tee - 10020532_102
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Chuck Patch Tee , SKU : 10007887_001
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Chuck Patch Tee , SKU : 10007887_035
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Converse All Star Ss Tee - 10018373_001
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Converse All Star Ss Tee - 10018373_058
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Converse Graphics SS Icon T-Shirt , SKU : 10007887_603
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Converse Graphics SS Icon T-Shirt ,SKU : 10007887_467
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Converse Lifes Short Stack Tee , SKU : 10018570_467
-10%
3 phiên bản màu sắc
540,000₫ 600,000₫
Converse Lifes Short Stack Tee , SKU : 10018570_523
-10%
3 phiên bản màu sắc
540,000₫ 600,000₫
Converse M Dangling Chuck SS Tee - 10020532_001
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021114_001
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021114_102
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021119_001
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021119_102
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021123_001
-10%
4 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
 • XL
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021123_102
-10%
4 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
 • XL
585,000₫ 650,000₫
Converse T-Shirt - 10021123_343
-10%
4 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
 • XL
585,000₫ 650,000₫
Converse Table Tee #2 - 10019599_001
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
Converse Table Tee #2 - 10019599_035
-10%
3 phiên bản màu sắc
585,000₫ 650,000₫
 • S
 • M
 • L
585,000₫ 650,000₫
CONVERSE TEE SKU : 11272C_035
-10%
2 phiên bản màu sắc
450,000₫ 500,000₫
 • M
 • L
450,000₫ 500,000₫

Tin tức nổi bật

" frameborder="0" allowfullscreen>